Kategorie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby mieć zawsze świeże informację na temat naszych produktów

Zapisz Usuń

Najczęściej szukano

hard killer kom koma komar tre treb trebo trebon trebon m trebon me trebon meg trebon mega trebon mega 1 trebon mega 1- trebon mega 1-sc trebon mega 1sc trebon mega 10sc trebon mega 10 sc utrwa utrwala utrwalacz komaro komarop har hard pul puln pulne pulnex owa owadoks hard kille pchły tru trutka trutka na trutka na s trutka na sz trutka na szcz trutka na szczu trutka na szczury oc158 oc oc 158 extre extreme spo extreme sport Deltacaps extr extru extruc extruca extrucan essen esseni essenia essenial kar karm ess karma FEN FENOMENO fenome fenomen wys jęcz jęczmie jęczmień mur muri murib muribr muribro muribrom kret kreto kretono kretonor komarop ou komarop out muszka muszka to muszka tot muszka total muribrom z muribrom zi muribrom zia muribrom ziar muribrom ziarn muribrom ziarno wyslod wyslo wyslodki eui euipasz kreton obor obornik hard ki obo oborn rat ratimo ratimor rati hard killer rat ods odstraszacz jęczmioe jęczmioeń OWADO OWADOK eli elimina eliminar eliminaro eliminato eliminator MUGGA feno fenom jęczmi kre equi equipasz ESSE equ equipas zia ziar ziarn ziarno dra hard killer 20 hard kill odstra odstrasz ani anim hard killler odstraszac cip cipe cipex per perm perme permex fumi fumit fum cqick phos 56ge red bob bobr elimin komarop o muszka tota hard kil hard kiler elim elimi eliminat Qui Quik Quikf Quikfos QUICKPHOS quic quick quickp quickph kropl krople krople na kleszcz krople na kleszcze krop krople na krople na kle krople na klesz ANIMALS & BIRD dzi dziki Quickphos Pellets 56 GE Quickphos Tablets fly flyf flyfo flyfog eaui eauip eauipasz equip qiu quickpho KOMAROP OUT oprysk na komary kleszcze KOMAROP OUT oprysk na komary KOMAROP OUT oprysk na Lom Loma Lomar Lomaro Lomarop rED l rED m rED mU rED mILLS rED mILLS a rED mILLS aD rED mILLS aDUL rED mILLS aDU rED mILLS aDULT Oprysk na komary kleszcze HARD KILLER Nowa Formuła odst odstr odstras odstrasza odstraszacz n odstraszacz na odstraszacz na s odstraszacz na sa odstraszacz na sar odstraszacz na sarn odstraszacz na sarny odstraszacz na sarny z odstraszacz na sarny za odstraszacz na sarny zaj odstraszacz na sarny zajw odstraszacz na sarny zaja odstraszacz na sarny zajac odstraszacz na sarny zajace Quickphos Tablets 56 GE qiuckp qiuckph qiuckphose Quickphos 56GE Quickphos ablets 56 GE Quickphos Tablets 5 GEENPHOS dur dura durap durapi durapid odbó odb odbi kleszcz owad krety 56 ge quickphos pelle quickphos pellet quickphos pellets Quickphos t Quickphos ta Quickphos tab Quickphos tabl Quickphos table Quickphos tablet Quickphos tableto Quickphos tabletos preparat na krety quickphos lep lepi lepiszc lepiszcz lepiszcze lepiszcze ma lepiszcze max kun kuny equipa quickphos 56 quickphos 56 g quickphos 56 ge Quickphos tablets 1k tab tabletki gazowe tabletki gazowe na tabletki gazowe na kre tabletki gazowe na krety QUICKPHOS TRUCIZNA Wyi Quickphi Quickphis quickh Quickphos P ded deda dedal dedalu dedalus dedalus 2 dedalus 25 dedalus 25 w dedalus 25 wd dedalus 25 wdg dedalus 25 w dedalus 25 wd dedalus 25 wdg QUICKPHOS PELLETS 56 QUICKPHOS TABLETS 56 QUICKPHOS TABLETS 56G QUICKPHOS TABLETS 56GE Mrow Mro Mrowk Mrowki kui kuic kuick kuickp kuickph kuickpho kuickphos kuickphos p kuickphos pe kuickphos pell kuickphos pelle kuickphos pellet kuickphos pellets kuickphos pellets 5 kuickphos pellets 56 kuickphos pellets 56 g kuickphos pellets 56 ge hard killer fo hard killer forte quick t quick ta quick tab quick tabl quick table quick tablet quick tablets QUICKPHOS PELLETS 56 G del delt delti deltix wysłodki Quickphos, www.komandos24.pl/nie-dla-klusownika/stalowe-potrzaski/potrzask-stalowy-na-kret) www.komandos) www.komando) qic qick qickp qickph qickpho qickphos quicp quicph quicpho quicphos Quickphos 56 tabletki wysł Quickphos Tablets 56 GE Mrówkiller POLCYP 0,4 SL Mrówkofon pellets 56ge gra gran granu granul granulki granulki na sz granulki na szc granulki na szcz granulki na szczu granulki na szczur granulki na szczury trut HARD KILLER quikp quikph quikpho quikphos Qiuc Qiuck Qiuckphos Quickphos Tablets 56 G RED TOP Gastoxin Delicie hard killer 5 red t redt redtop gre gren grenp grenph grenpho grenphos quicko mugg dee deet śli ślimaki kos kost kostki kostk anmi anmia anmial anm anima animal animals animals@ animals@b animals@bi animals@bird animmals@bird TRUTKA NA KRETY I NORNICE QUICKPHOS TRUTKA NA KRETY I NORNIC QUICKPHOS QUICKPHOS Quickphop musca d musca duo hard k otrę otręby ezi ezit ezit 1 ezit 100 eit 100 exit 100 Q U I C K P H O S T A B L E T S dea olej odbió odbióe odbiór w odbiór wł odbiór włas odbiór własny gree green greenp greenph greenpho greenphos Szukaj produktu..Quickphos Tablets 56 GE .Quickphos Tablets 56 GE musca du gzy puła pułap pułapka pułapka na pułapka na os pułapka na osy pułapk Quc na s na puł pułapka n lepis lepisz Quickphos Quickphos Tablets 56 GETablets 56 GE Tablets 56 GE nor norni nornic nornice www.ezadar.pl str stry strychn Phostoxin pho phos phost phosto phostox phostoxi mus musc musca wró wróbe wróbel quickphos tablete quickphos tabletes quickphos tabletes 56 quickphos tabletes 56 ge quickphos tabletes 56 g red Mills Leader Junior equipaz Quickphos tablets 90 normi nori jointly Quickphos tablets 90 g eqi eqipasz GREENPHOS pellets Qou Qouc Qouck Qouckp Qouckph Qouckpho Qouckphos quickt quickta quicktab quicktabl quicktable quicktablet quicktablets quicktablets 5 quicktablets 56 quicktablets 56 g quicktablets 56 ge QuickPhos Pellets 56 GE (pigułki) fumu quickpj grenphod Q U I C K P H O S T A B L E T S 56 GE table tablet tabletki tabletki na k tabletki na krety pasta pasta 10 pasta 10 kg oborni mul MURIBROM 10 MURIBROM 10k MURIBROM 10kg quii dro droż drożdż drożdże sie siem siemi siemię sta stacja kretonol quck qucks qucksp qucksph wysl QUICKPHOS - TABLETKI NA KRETY kreta kretan kretano kretanor kretona kretonal wysłod wysło Quickphos tablets 90 g na kreta i nornice OC A pia piank pianka kill kille killer hard kiler ko hard kiler kos hard kiler kost hard kiler kostk hard kiler kostka DOSTAWA ket keto keton ketono ketonor Quickho Quickhos equipasz kl quickphos pe quickphos pell quickphos pellets 5 quickphos pellets 56g quickphos pellets 56ge KIL KILLER T KILLER TR Sol Solt Solte Soltex hors horsm horsmi horsmix dol dolf dolfo dolfos quit quitp quitph quitpho quitphos Qui k quickfo quickfos quickfoss quis equipasz kla equipasz klacz equipasz s equipasz spo equipasz sport wysłodk Quickphos tablets 1kg focu focus focus gra focus gran focus granu focus granula focus g fous fokus super ben super benekl Quickpk Quickpko Quickpkos cao caot caoth caothr caothri caothrin caothrine k-o k-ot k-oth k-othr k-othri k-othrine k o k ot k oth k othr k othri k othrine dead deadyna Quickpo Quickpos Quickphos 5 Quickphos 56g quickphos tabletk quickphos tabletki quikpf quikpfo quikpfos anil anila anilal anilals susz susz j susz ja susz jab susz jabł susz jabłko susz jabłkowy susz jabłkow quich quichp quichph quichpho quichphos qii ZAM ZAMG ZAMGŁ ZAMGŁA ZAMGŁAW ZAMGŁAWI ZAMGŁAWIA ZAMGŁAWIAC ZAMGŁAWIACZ quick phos 56ge kuku kukury kukurydza Ara Arab Arabs Arabsk Arabski cłi cłik cłikw cłikwo cłikwos kłi kłik kłikw kłikwo kłikwos qiuckpho luc lucer lucern lucerna bes bester besterl besterly kretonor t kretonor tr kretonor tru kretonor trut kretonor trutk kretonor trutka kretonor trutka n kretonor trutka na kretonor trutka na k kretonor trutka na kr kretonor trutka na kre kretonor trutka na kret kretonor trutka na krety kretonor trutka na krety i kretonor trutka na krety i n kretonor trutka na krety i no kretonor trutka na krety i nor kretonor trutka na krety i norn kretonor trutka na krety i norni kretonor trutka na krety i nornic kretonor trutka na krety i nornice kretonor trutka na krety i nornice 3 kretonor trutka na krety i nornice 30 kretonor trutka na krety i nornice 30 s kretonor trutka na krety i nornice 30 sz kretonor trutka na krety i nornice 30 szt Phostoxin 56 GE quickphs eqio spo sport spor Miarka basi basic pre prep prepa preparaty preparaty na preparaty na k preparaty na kr preparaty na kre preparaty na kreta jec vig vigo vigon vigone vigonez quckp quckph quckpho quckphos sus susz p susz po susz pok susz pokr susz pokrz susz pokrzy susz pokrzyw susz pokrzywy uic uick uickp uickph uickphos aroni aronia zbo zboż zboże qucksho quckshos : QUICKPHOS TABLETS 56 GE fosforek glinu quickphol quickpholl quickpholls quickpholls p quickpholls pe quickpholls pel quickpholls pell quickpholls pelle quickpholls pellet quickpholls pellets fosforek glinu. Quickphos Tablets 56 GE - Gastoxin, Delicie quickphos 3 quickphos 30 quickphos 30 t quickphos 30 ta quickphos 30 tab quickphos 30 tabl quickphos 30 table quickphos 30 tablet quickphos 30 tablete quickphos 30 tabletek klera klerat klerat k klerat kb quite otr pry pryn pryne prynex pyrinex bas eks ekstra ekstradu ekstraduo ekstraduowan ekstraduowany quickphos pellets 56 ge c rou ndo ndop ruo ruon ruond ruondo ruondop Quickhop Quickhops Quickhops 5 Quickhops 56 Quickhops 56e quickphos tablets 56 ge prodam Pel Pell Pelle Pellet Pellets Gas Gast Gasto Gastox Gastoxi CZY CZY Z CZY ZGA CZY ZGAC CZY ZGACA CZY ZGACASZ CZY ZGACASZ SI CZY ZGACASZ SIĘ CZY ZGACASZ SIĘ Z CZY ZGACASZ SIĘ Z O CZY ZGACASZ SIĘ Z OP CZY ZGACASZ SIĘ Z OPI CZY ZGACASZ SIĘ Z OPIM CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINI CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ M CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MI CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MIN CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MINI CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MINIM CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MINIMU CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MINIMUM CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MINIMUM5 CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MINIMUM5 Z CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MINIMUM5 ZD CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MINIMUM5 ZDA CZY ZGACASZ SIĘ Z OPINIĄ MINIMUM5 ZDAŃ kres kres kre kres kret kres kreta truc truci truciz trucizna trucizna na trucizna na kre trucizna na kret trucizna na krety trutk trutka na kr trutka na kre trutka na krety owies alf alfa alfa h alfa hi alfa hit QuickPhos Tablets 56 GE jęcs quik p quik ph quik pho quik phos fumith fumithr fumithri fumithrin fumithrine karmn stac Quickpa Quickphos tablets 1 kg Quickphos tablets 1 bir bird Quickphos p Quickphos pe Quickphos pejj Quickphos pejje Quickphos pejjet Quickphos pejjets Quickphos pej Quickphos pell Quickphos pelle Quickphos pellet Quickphos pellets Quickphos pellets 56 Quickphos pellets 56g Quickphos pellets 56ge Quickphos pellets 5 gr gre gree green greenp greenph greenpho greenphos roz rozk rozkr rozkru rozkrus rozkrusz rozkrusze rozkruszek versa versale versal vers versd verss verse versel versele versele la versele laga lara QUCI QUCIK QUCIKP QUCIKPH QUCIKPHO QUCIKPHOS http://www.sklepowad.p http://www.sklepwad.p http://www.sklep http://www.skle Quickpg fosforek Preparat QUICKPHOS gosp gospo gospodar gospodars gospodarstwo Phostoxin 56GE tabletki Mesurol (metiokarp) pułapka na m pułapka na mu pułapka na muchy pułapka na muchy g pułapka na muchy gzy mes mesu mesur mesurl mesuro mesurol pułapka na g pułapka na gzy sło słom słoma cyp cype cyper cyperm cyperme cypermet cypermetr cypermetry cypermetryn cypermetryna gaz gazo gazow gazowa gazowan Run Rund Rundu Rundup Phostoxin 56GE hard l hard li hard killer f hard killer fl hard killer fly hard killer fly& hard killer fly&m hard killer fly&mo hard killer fly&mos hard killer fly&mosq hard killer fly&mosqui hard killer fly&mosquit hard killer fly&mosquito quicf quicfo quicfos quif quifh quifho quifhos qucf qucfh qucfho qucfhos quicfhos deady deadyn rat k rat ki rat kil rat kille rat killer rat killer f rat killer fo rat killer forte kle kleszcze oui ouic ouick ouickp ouickph ouickpho ouickphos ouickphos t ouickphos ta ouickphos tab ouickphos tabl ouickphos table ouickphos tablet ouickphos tablets ouickphos tablets 5 ouickphos tablets 56 insekt insekt x insekt- insekt-x na pajaki na paj GALLUP utr utrw utrwal utrwalac exi exit Trebon Mega 10 SC 1L hae hard killer p hard killer pu hard killer pul hard killer puln hard killer pulne hard killer pulnex miko mik mikor mikory mikoryz mikoryza drake draker drak Wyslodk Wysldki Wysdki Wysłdki quickf preme premex Mesz Exu Exit 1 Exit 10 do za do zad do zady do zadymiania Fumithrine 4.4 Quickphso quick p huś huśt huśta huśtaw huśtawk huśtawka britt bri brit cyper fo cyper fog 707 qwi qwic qwicp qwicph qwicpho qwicphos qwicphost Meszk Meszki raid mag magu magus Agnique® MMF BVA 2 Refined Oil Vazor® Liquid Mosquito Film Pyrilarv® Mosquito Barrier Quickphos-tablets-opakowaniefosforek glinu (56%) podobne produkty:– Quickphos Pellets 56 GE Quickphos Tablets 56 GE sze szer szers szersz szersze szerszen szerszeni szerszenie fos fosf fosfo fosfor fosforo fosforow fosforowo fosforowod fosforowodu fosforowodur fosforowodr fosforowodór fosforowodóór Quickphot Quickphoto Quickphotos pro magnum qickphos 56 qickphos 56 g qickphos 56 ge quickphos 56c quickphos 56ce quickphos 56 ce LEPISZCZE MAX Musco Musco d Musco du Musco duo GARDA GARDAX pol poly polyta polytan polytanol musca duo 3 musca duo 300 muska magn ASP ASPE ASPER ASPERM ASPERME ASPERMEN ASPERMENT ASPERMENT 2 ASPERMENT 200 norm normix krt krr krrt grenn hard killer pr hard killer pru hard killer prusa hard killer prusaki hard killer prusaki m hard killer prusaki mr hard killer prusaki mro hard killer prusaki mrow hard killer prusaki mrowki aqu aquani aquanig aguani aguaniq MMF magnu meg mega mega kill mega killer Difenor muchy Fly Killers Killers EC015 Killers EC015 Killer- Killers flu flu killer flu killers flu kil Fly Killers EC015 polyt polytano phostoxin 5 phostoxin 56 dos dost dostaw hard kl Hars Phostoxin 56 GE FUMITHRINE 5 FUMITHRINE 500 grenpo dwu dwuskła dwuskładnik dwi dwis dwisk dwiskł dwiskła dwiskładni dwiskładn dwuskładni alfa gi at at t at ta at tak rouc rouch hard killer 1 hard killer 1 l magnum ge magnum gel mos mosca moscas komarr Adc Adcy Adcyp Asc Ascy Ascyp hai kler melasa melas mela dif dife difen difeno rep repe repel repell repelle repellen repellent liza lizaw lizawk lizawka kred kreda Sosn Sosne Sosneq Sosnequi Sosnequigel Sosnequige Sos Sos e Sos eq Sos equi Sos equig Sos equigel Sos equigel cold Hot qwik qwik f qwik fo qwik fos qwik fost qik qik f qik fos qik fost qli qlin qlin f qlin fo qlin fos qlin fost gui guic guick guickp guickpho guickph q0i Trt Trutka n Trutka na szc Trutka na szczur szcz szczu szczury quickphos 90 quickphos 90g zatru zatrut zatrute Nav Navi Naviga Navigat Navigato Navigator hard killer 5 kh hard killer 5 k hard killer 5 kg stacj stacja de stacja der stacja deratyza stacja deratyzac stacja deratyzacy stacja deratyzacyjn stacja deratyzacyjna http://www.turek.net.pl/ogloszenia/search/wys%B3odki%20buraczane wyslodki buraczane suszone sprzedajemy wyslodki buraczane kostka naw nawo nawoz nawozy zatr zat zatrute zi zatrute zia zatrute ziar zatrute ziarn zatrute ziarno Nawoz k Nawoz ko obornik ko obornik koń obornik końs obornik koński eqioi quickphos na quickphos na krety Preparat HARD KILLER RAT saszetki - 5 kg - skuteczna, wygodna w użyciu trutka na gryzonie. Preparat HARD KILLER RAT saszetki - 5 kg - Preparat HARD KILLER RAT saszetki - 5 Preparat HARD KILLER RAT sas Preparat HARD KILLER RAT s Preparat HARD KILLER RAT STACJA DERATYZACYJNA karmnik na myszy i szczury equipasz ję equipasz j hard killer r stacja deraty ciast ciastka cuki cukier cukierki Pch Pchł musli quikphoo quikphoos LEADER RED MILLS OC Active 2 x 20 kg lea leader ryb ryby bobt bobru bobry red mill QUICKPHOS PELETES 56GE kam kami kamie kamien kamieni kamienie quickphoss karmnik OTEBY Quck p Quck ph Quck pho Quck phos quip dof dofe dofen dofeno dofenor 2ui 2uic 2uick Quickphos pa potrzask hor horka hork Ekstr Ekstru Ekstrud Ekstrudo Ekstrudowa Ekstrudowan Ekstrudowany horka ter horka term horka termo horka termob horka termobu horka termobut horka termobuty horka termobuty j horka termobuty ji horka termobuty jill horka termo buty horka termo buty ji horka termo buty jill horka t horka te horka th stu stub stube stuben stubb apa apar apara aparat Ogłowie mod LIMERICK 3000 Stubben Horka Wędzidło Oliwkowe 2x łamane GB 180427 der derka derka po derka pola derka polar derka polaro derka polarow derka polarowa Derka na łopatki Comfort Vest Waldhausen horka o horka och horka ochra stra strass Horka Ochraniacze Workout Ochraniacze Flexisoft Pro Safe Memo Ochraniacze na piętki Zandona sieczka sieczk Esk Eska Eskadt Eskad Eskadr Eskadron Eskadro hav have haven havens jęczm aspermet na p na pr red h pasta 30 pasta 30 kg hard killer 3 hard killer 30 hard killer 30 k hard killer 30 kg equipasz bas WYSODKI glukan wysłodki buraczan wysłodki buraczane tra traw trawo otręb otręby ry otręby ryżowe Kla Klacz gastok gastoks gastoksi gastoksin gastp Lik Likw Likwi Likwid Likwida Likwidac Likwidacj Likwidacja Likwidacja m Likwidacja mr Likwidacja mro Likwidacja mrow Likwidacja mrowe Likwidacja mrowek siemię lniane psze pszenica pszenica e pszenica ek pszenica eks pszenica ekstr pszenica ekstru pszenica ekstrud pszenica ekstrudow pszenica ekstrudowana pszenica ekstrudo jęczmien e jęczmien eks jęczmien ekst jęczmien ekstu tali talis talisma Esc Esca Escap Escapa Escapade otrębt vir virko virkon virkon f Quickphos GE Geno Genom Genome Genomeno Genomen odstrasa hard killer pasta hard killer tr hard killer tru odr odro odrobaczer odrobacze odrobaczee odrobaczenie but szty sztyb sztybl sztyble sztyblety sztyblety j sztyblety je sztyblety jeż sztyblety jeźdz sztyblety jeździ sztyblety jeździec sztyblety jeździecki sztyblety jeździeckie sztyblety jeździeckie sz sztyblety jeździeckie sznu sztyblety jeździeckie sznur sztyblety jeździeckie sznuro sztyblety jeździeckie sznurowa sztyblety jeździeckie sznurowan sztyblety jeździeckie sznurowane wyslot wyslotki otręby ryż otręby ryżow psó psów wy wys wysło wysłos wysłod wysłodki wysłodki m wysłodki me wysłodki mel wysłodki melas wysłodki melaso wysłodki melasowa wysłodki melasowan wysłodki melasowane zab zabi zabie zwal zwalcza zwalczanie zwalczanie k zwalczanie kr Aspermet € Aspermet €0 Aspermet 2 Aspermet 200 Aspermet 200 e Aspermet 200 ec pułapka na much energe energen Rwl trawol trawokulki energ pająki Quin Quinp Quinph Quinpho horka p horka prawidła praw prawidła do prawidła do b prawidła do bu prawidła do butów horka praw wysłodki m smako smakoz smakozki smak witaminowe EQUIPASZ Jęczmień ekstrudowany 10 kg pasza dla koni 29.00 PLN 39.90 PLN EQUIPASZ Jęczmień ekstrudowany 10 kg pasza dla koni 29.00 PLN 39.90 EQUIPASZ Jęczmień ekstrudowany 10 kg pasza dla koni 29 EQUIPASZ Jęczmień ekstrudowany 10 kg pasza dla koni quickphose mielo mielon hard killer str hard killer pa hard killer s byobr Ole vet vetr vetri vetrip vetriph vetripha vetriphar vetripharm Polc Polcy Polcyp mąka lav lava laval lavalk lavalka lavalkas lavalkad lavalkade ANIMALS&BIRD jęcz,o jęcz, obornik końsk obornik końskib obornik końskis obornik końskise obornik końskisez obornik końskisezo obornik końskisezon obornik końskisezono obornik końskisezonow obornik końskisezonowan obornik końskisezonowany Rozgrzewa Rozgrzewaj Rozgrzewajaca Rozgrzewają Rozgrzewając hard p hard pas hard past hard pasta hard pasta 3 hard pasta 30 hard pasta 30 k hard pasta 30 kg lam lamina laminal Quicj Ikar 95 EC leo leovet leovet s leovet strz leovet strza quisk quiskp quiskpho quiskphos plu plus plusk pluskw pluskwy pluskwa Q U I C K P H O S P E L L E T S 56 GE quick[ quick[h quick[ho quick[hos hydr hydroxu hydrox hydroxt hydroxy hydroxyp hydroxype hydroxypr hydroxyprop hydroxypropyl celuloza HYDROXYPROPYLCELULOZA gastoxin b alg alfa g alfa hit 5l makuch c y Owadoj psz pszc pszcz pszczo pszczol pszczoly wab wabi wabik rwl re rwl res rwl reso ker kera keral kerali keralit trebon mega 10 trebon mega 10s Targe Target Tar Opr Oprys Opryskiwacz Fer Fern Ferna Fernan Fernand Fernando Alfa hir nepo neporex QUICKPHOS TABLETS 56GE (fosforek glinu) Alfa. Alfa. H Alfa. Hi Alfa. Hit bio bioty biotyna www.ezadar.p hardki hardkiller hardkiller 1 hardkiller 1l sup super supera superam abs absor absorbine abso absoo szampon hoo hoofle hoofles hooflex elek elektroli elektrolity elektrolit QUICKPHOS TABLETS WY QUICKPHOS TABLETS W komarop au komarop aut lep[i lep[iz lep[ lukasz zadzwon do do faceta i zapytaj czym sie rozni komarop out 250ml za 69 zl od tej samej nazwy tej samej pojemnosci za 89 z lukasz zadzwon do do faceta i zapytaj czym sie rozni komar lukasz zadzwon do do faceta i zapytaj czym sie rozni koma ungulat for f for feet ultr ultra ultra f ultra fo ultra fog uultra fog utrultra fog utrwaultra fog utrwalultra fog utrwalaultra fog utrwalacultra fog utrwalaczultra fog utrwalacz ultra fog ne[p neop nepor nepore hard killer 5l Hard kilker hit alfah alfahi alfahit att atta attac attack Bla Blac Black Black j Black ja Black jac Black jack na śl na śli na ślim na ślima na ślimaki Hard killer 5 l Alfo killer komary komary komary HARDKILER adr adres leli hardvb hardv szr szro szrot szrotó szrotówe szrotówek opas opask opaska opaska l opaska le opaska lepo opaska lepowa owados equi power utra leps rad kile kiler rad ki rad kil rad kile rad kiler quick ph quick pho quick phos lepisc lepiscz lepiscze lepiszcx lepiszcze m phostoxin5 phostoxin56 phostoxin56g phostoxin56ge metafog opry opryski opryskiw opryskiwa opryskiwac oprysk killer 5 killer 5l msm Hard ku Hard kull Hard kuller acte actell actelli actellic actellic 500 actellic 500 E actellic 500 EC ACT Equipasz ra Equipasz rac Equipasz raci Equipasz racing HARD KILLER 2 HARD KILLER 25 HARD KILLER 250 supe supero superomi superomix utrwaa utrwaac utrwaacz pułapka na muc och ochra ochran ochrania ochraniacze HARD KILLER FORTE na prusaki karaluchy pchły termity kleszcze 250 ml hard killer fort myd mydło mydło po mydło pota mydło potas mydło potasowe cza czap czapr czapra czaprak czaprak es czaprak esk czaprak eskadr czaprak eskadro czaprak eskadron delto deltox deltox 5 deltox 56 deltox 56 ge deltox 56 g actel acteli actelic actellic2 actellic20 actellic20 f actellic20 fu actellic 2 actellic 20 actellic 20f actellic 20fu stubbe stubben stubben pop stubben popr FLYI equipu equipur equipur b equipur br equipur bro equipur bron equipur bronc equipur bronch equipur broncho pass passio passion freed freedo freedom top tope top e ALFADCV bus bust buster bast baster baste qoi Leovet Power Striegel stri strie strieg striege spra spray http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56-ge-1kg http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56ge-1kg http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-ge-1kg http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56-ge-1kg.htm http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56-ge-1kg.ht http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56-ge-1kg.h http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56-ge-1kg. http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56-ge-1k http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56-ge-1 http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56-ge- http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56-ge http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56-g http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56- http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27-quickphos-pellets-56 http://e-ogrodnik.eu/owadobojcze/27quickphos-pellets-56 quickphos-pellets-56 msz mszy mszyc mszyca fosforek glinu (56%)podobne produkty:– Quickphos Pellets 56 GE Quickphos Tablets 56 GE clo clop clopr clopri cloprid much mucho muchozol jod jodf jodfo jodfor jodform Rozpłaszczyk wer wermikom wermikompo wermikompos wermikompost Banku Spółdzielczym mini des desi desic desicc desicca desiccat desiccatio muc muchoz wyslodk7 wermiko MUCHOZL wod wodz wodze wodze s wodze st Draker 10.2 na m na mu na muc na muchy obrz obrze obrzeż obrzeże obrzeżek obrzeżek g obrzeżek go obrzeżek goł obrzeżek gołę obrzeżek gołęb obrzeżek gołębi pułapoka pułapoka na szam szampo granulat fly killer fly k fly ki bom bomb inter interkom pyr pyri pyrilarv baci bac bacic hard killer granu hard killer granulat hard killer gra hard killer pas muchozo bomba Hard ga Hard garden Hard garden. Hard garden pajak Hard garden pająki equima equimax maś maść maść dla maść dla koni Quickphos Tablets 56 GE 1kg Quickphos Tablets56 GE 1kg golde golden wing golden winga golden wings hard killer gran hard killer trut Berry Berr Szukaj produktu.. olej lniany trawoku Leov Leove Leovet b Leovet br Leovet bro swierzb EQUIPASZ BASIC Keralit Huffestiger 250ml utwardzanie kopyt granula hgranulat hagranulat hard granulat hard killgranulat hard killergranulat otręby p otręby pszenne pasta s pasta str mak maku makuc makuch z makuch z k makuch z ki makuch z kie makuch z kieł makuch z kiełk makuch z kiełkó makuch z kiełków makuch z kiełków p makuch z kiełków ps makuch z kiełków psz makuch z kiełków psze makuch z kiełków pszen makuch z kiełków pszeni makuch z kiełków pszenic makuch z kiełków pszenicy makuch l makuch ln makuch lni makuch lnia makuch lnian makuch lniany Vetripharm Equipur Tryptomag pik pikeu pikeur pikeur 44 trawokul mucj con cono conou conour stubben c stubben co stubben con stubben cont stubben conto stubben contour stubben contou stubben contours cont conto contou contour equipasz wysłodki na kl na kle na kleszcze humu humus hum Stubben e Stubben ez Stubben ez c Stubben ez co Stubben ez con Stubben ez contr Stubben ez controm Stubben ez contro Stubben ez control Stubben contr Stubben control Stubben contro Aquatain AMF pas min miner minera minerał minerały Quickphos tabletes 56G Quickphos tabletes 56GE pasza ukła układ układ k układ ko układ kos układ kost układ kostn układ kostny prote protec protect protecto protector MRÓWKOZOL MRÓWKO wiad wiadro muribrom kos muribrom kost muribrom kostka equipasz wys equipasz wy equim dolh dolhos horse horsemi patt patte patten pattenrat gazowani gazowanie Jęcx Jęcxm Jęcxmi Jęcxmie pasta stron pasta strong strong 5 kg pszenmi pszenmix red hor red horse EquiPur Tryptomag coa witaminy dla koni mar marc march marche marchew jab jabł jabłk jabłka lizawki green p green ph green pho green phos trawok czos czose czosne try tryp tryptoma tryptomag pek kie kiel kielk kielki kielki s kielki sl kielki slo kielki slod kielki slodo kielki slodow kielki slodowe Hal Hala Hala uj Hala uje Hala ujezdzalbia Hala ujezdzal Hala ujezdz Hala ujezdzaln Hala ujezdzalni Hala ujezdzalnia Hala ujezdzalina puś puśli puślis puślisk puśliska otreby ryzo ryżowe tarn tarnik tarnik d tarnik do tarnik do k tarnik do ko tarnik do kop tarnik do kopyt stack kul kulba kulbaka owadokr hard killer c hard killer ci hard killer cip hard killer cipe hard killer cipex sasz sasze saszet past brod brodi brodirat Pikeur Kask Pro Safe Classic 56 CZARNO/BRĄZOWY Pikeur Kask Pro Safe Classic 56 senio senior olej so olej sojo olej sojowy olej sojow olej sojowy nie olej sojowy niefil olej sojowy niefiltrowany super be super bene super benek super benek 1 super benek 15 super benek 15 k super benek 15 kg propl propla proplan proplan h proplan ha proplan ha ko proplan ha kot pur puri purin purina purina p purina pr purina propl purina propla purina proplan purina proplan h purina proplan hy purina proplan hypo purina proplan hypoa purina proplan hypoall purina proplan hypoalle purina proplan hypoaller purina proplan hypoallerg purina proplan hypoallergi purina proplan hypoallergic purina proplan hypoallergicz purina proplan hypoallergiczna purina proplan hypoallergiczna kar purina proplan hypoallergiczna karma purina proplan hypoallergiczna karma ko purina proplan hypoallergiczna karma kot deltoxin deltoxin4 horka strass horka s horka str horka stra werm wermik wermi wermikomp Wal Wald Waldh Waldha Waldhau Waldhause Waldhausen Waldhausen der Waldhausen derk Waldhausen derka Derka stajenna Economic 100g Waldhausen zamgla zamglawianie krer kart kartu kartusz kartusz g kartusz ga kartusz gaz kartusz gazo kartusz gazow kartusz gazowy Szkukaj produktu... Szksukaj produktu... Szksukaj prodwuktu... HORSEMIX COLT 2 HORSEMIX COLT 2k HORSEMIX COLT 2kg horsemix gol gold golden golden w golden wi golden win liz lizy lizyna Na ra Na ray Na ran Na rany tro troj trojsz trojszy trojszyki equipasz cu equipasz cukier equipasz c equipasz cuki Trsw Trswi EQUIPASZ Makuch z Lnianki kwasy omega - 3 fenomeno s fenomeno sp fenomeno spe fenomeno spec fenomeno speci fenomeno specia fenomeno special Czosnek tabl tablets permetryna ściółka trociny chw chwa chwas hasrd has trypt wkła wkład wkład do pop wkład do poprę wkład do popręgu wkład stubbe wkład stubbem wkład stubben czosn fut futerko na futerko na popręg tut tunel tunel na tunel na pop tunel na po kan kantar Futer Futerko pro- pro-l one mea one meal szcze szczecin fosfore fosforek g fosforek gl fosforek gli fosforek glin odbiór cyper f pula pulap asa asahi whis whi mleko mleko pa mleko pavo end end g end gear hard killery hard killert animal end gear repelent pavo eqiu eqiupasz hard killer py klec euq euqu euqui cukierki 3 cukierki 30 cukierki 30kg permy permetr Greenb Greenbp Greenbph Greenbpho Greenbphos Glk,o Glk,ol Glk, Glk Glikol bro brodir adiu adiuwa adiuwan adiuwant mgł mgła sia siamo siamoki siab sian siano sianoki sianok Pelety Quickphos 56 GE QUICKPHOS Tablets 56GE 1kg lep n lep na lep na m lep na mu lep na much lep na muchy lep na muc ele elektro Owadox musca un musca uno mel hippol hippolyt Cool Coold Coold p Coold pa Coold pax Coold pac Coold pack Cold Pack Owie rai raic raici raicin raicing Red to mona monach monachem rac racic Quie Quiek Quiekp Quiekph Quiekpho Quiekphos Quiekphos p Quiekphos pe Quiekphos pel Quiekphos pell Quiekphos pelle Quiekphos pellet Quiekphos pellets Quiekphos pellets 5 Quiekphos pellets 56 Quiekphos pellets 56 g Quiekphos pellets 56 ge Quiekpos pellets 56 ge Quiekos pellets 56 ge K-othe ultras ultrash ultrashi ultrashiel ultrashield pok pokr pokro pokrow pokrowi pokrowie pokrowiec pokrowiec n pokrowiec na pokrowiec na si pokrowiec na sio pokrowiec na siod pokrowiec na siodł pokrowiec na siodło aqua aquat aquata aquatai aquatain Czo nuba nuba c nuba co nuba coo nuba cool nuba cool mu nuba cool m nuba cool musli obornik koński w obornik koński w w obornik koński w wo obornik koński w wor obornik koński w work obornik koński w worka obornik koński w workac obornik koński w workach quic phos Slim Slima dui zan zando zandona groszek cai cai pa cai pan cai pan m cai pan mi cai pan min cai pan mint perme plu master masterci mastercid czosnek gran poid poi poidła poidłaa drożd drożdże p drożdże pasz drożdże paszo drożdże paszowe pastu ogro ogrodz ogr Pad Pad d Pad do Pad do jazdy pav muco mucok mucokyt 10 10 e tabletki n tabletki na Quicphr Quicphros tabletki na kr tabletki na kre tabletki na krety i nor tabletki na krety i nornice HARDA KILLER HARDA KILLER PASTA kl;e kl; trawojk trawoj trawojulki głó głóg owo owoc owoc g owoc gł owoc gło owoc głog owoc głogu mug muga ben bent bento benton bentoni bentonit Nep Pchlt Pchl Pchly quickpf dzie dzieg dziegi dziegie dziegiec qiucf qiucfo qiucfos quickphosd Kamizelka Ochronna Horka Body Protector BLACK best hard killer past siemie l siemie ln siemie lnia siemie lniana siemię lni siemię lnian equis equistro zand zar zaro zarod zarodk kret0 luv luver luvern luverna masterc kagan kaganiec pasz pasze wysłodki buracza Trez Trezl Trezla Pasty Pasty d Pasty de Pasty der Pasty dera Pasty derat Pasty deraty Pasty deratyz Pasty deratyza Pasty deratyzac Pasty deratyzacy Pasty deratyzacyj Pasty deratyzacyjn Pasty deratyzacyjne makuch leovet h leovet ha leovet ham leovet hamb leovet hamba leovet hamba w leovet hamba wet ham hamb hamba Hoof Hoof fo Hoof form nakle naklej naklejka naj nakl karmnik na żwei żweie żweire żweirek żwe żwirek basic line basic line 1 basic line 12 basic line 1250 basic line 1250g basic line 1250g ka basic line 1250g karma basic line 1250g karma dla basic line 1250g karma dla psów hart hard killer ra hard killer rat pas hard killer rat pasta s hard killer rat pasta str hard killer rat pasta stro hard killer rat pasta stron hard killer rat pasta strong eskdron equi sof equi soft equi s equi- equi-soft free stubben f stubben fr stubben free stubben freed stubben freedo stubben freedom pasta 5 pasta 5 kg hard killer 1l UCH UCHW UCHWY UCHWYT UCHWYT D UCHWYT DO UCHWYT DO B UCHWYT DO BA UCHWYT DO BAT UCHWYT DO BATA equi-s equi-sf equi-sof Hipp Hippo Hippoly Absorb Absorbi Absorbin śwoe śwoec śwoeca śweca świeca QUICKPHOS 56 GE Fumigacja gazowanie zwalczanie kretów i nornic gazowanie zb QUICKPHOS 56 GE Fumigacja gazowanie zwalczanie kretów i nornic gazowanie Stubbena Portos S Elite Wui Wuik kamiz kamizelka oc kamizelka och kamizelka ochro kamizelka ochronna QUIckphos środek na krety Equi so PEqui soft PoEqui soft PopEqui soft PoprEqui soft PoprrEqui soft PoprrrEqui soft PoprrreEqui soft PoprrreeEqui soft ĘEqui soft poppEqui soft popprEqui soft popręEqui soft popręgEqui soft popręg Equi soft obornik kozi Nepotex Greenphos Tablets, Phostoxin 56 GE, Quickphos Pellets 56 GE i Quickphos Tablets 56 GE. Leovet Mahnenstriegel Piperonylobutoksyd max max re max rel max rela max relax Kukurysza Kukur Kuk Kukurydz Trawokulk Gastr Gastro Uar Uari Yar Yaro Yarom Yaromi Yaromill Yaromilla horsem repelenty olej s masters musl owi Obornil Byd Bydl Qvi Qvic Qvick Qvickp Qvickph Qvickpho Qvickphos Qvickphos56 Qvickphos56g Qvickphos56ge kles klesz kleszc dolfos h dolfos ho dolfos hor dolfos hors dolfos horse dolfos horsem dolfos horsemi dolfos horsemix siecz Repellent S Repellent A Repellent Anim Repellent Animal Repellent Animalns Repellent Animaln Repellent Animals Repellent Animals& Repellent Animals&B Repellent Animals&Bi Repellent Animals&Bir Repellent Animals&Bird Rre Lpi Lpis Lpisz Lpiszc Lpiszcz Lpiszcze Ted Red mil Red mils Quickphos 1kg pellet truje krety nornice chomiki ezdar kol kolb kolba pasza d pasza dl pasza dla pasza dla o pasza dla ow pasza dla owi pasza dla owie pasza dla owiec Szukaj prhoraoduktu... oduktu... equipasz basi Hard kile

Promocje

 • KOMAROP OUT preparat na komary kleszcze osy pchły 1 l Promocja! KOMAROP OUT preparat na komary kleszcze osy pchły 1 l 179.00 PLN 189.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Napisz opinię jako pierwszy

  Promocja do: 2019-11-30

  Wysokiej jakości koncentrat do oprysku na owady latające i biegające do stosowania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.

  Preparat stosuje się do zwalczania owadów latających, takich jak komary, komary tygrysie, muchy, osy, bąki, chrząszcze, wołki zbożowe, mkliki mączne, rytel pospolity, mole, szkodniki magazynowe oraz owadów biegających i pełzających, takich jak karaluchy, mrówki, rybiki, prusaki, pluskwy, termity, pchły i kleszcze. Może być efektywnie stosowany w celu zwalczania tych szkodników wewnątrz pomieszczeń: w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności. (w domach, szkołach, żłobkach, przedszkolach, siłowniach, koszarach, kinach, teatrach, poczekalniach, stacjach i lotniskach, stołówkach, hotelach, restauracjach, szpitalach (w obszarach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), domach opieki i spokojnej starości, w wiatach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły, stajnie, mleczarnie i w dojarniach) oraz na zewnątrz tych pomieszczeń: ściany zewnętrzne, fundamenty, tarasy, szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, ścieżki, parkingi, przy pojemnikach na odpady.

  STOSOWANIE: Należy właściwie wyznaczyć obszar objęty zabiegiem. Stosuje się jako roztwór wodny, przygotowywany w momencie użycia lub rozprowadzany pompą ciśnieniową ręczną bądź atomizerem z napędem silnikowym, w proporcji 1 litra na 10-15 m² opryskiwanej powierzchni, w następujących dawkach: Owady latające: W pomieszczeniach wewnętrznych: przygotować roztwór 0,5-1% (50-100 ml na 10 l wody) w zależności od wielkości powierzchni i ilości szkodników. Rozprowadzać na ścianach, podłogach, żaluzjach itp. Większa dawka wskazana jest do zwalczania much. Na zewnątrz: przygotować roztwór 0,5-1% (50-100 ml na 10 l wody) i rozprowadzać go na zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach etc. Owady biegające i pełzające: W pomieszczeniach wewnętrznych: przygotować roztwór 0,5-1% (50-100 ml na 10 l wody) w zależności od wielkości powierzchni i ilości szkodników. Rozprowadzać na podłodze kątach, zakamarkach, szczelinach, listwach przypodłogowych, itp. Większa dawka wskazana jest do zwalczania karaluchów. Na zewnątrz: przygotować roztwór 0,5-1% (50-100 ml na 10 l wody) i rozprowadzać go na zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach itp. Można także stosować 3-5% roztwór z rozpuszczalnikiem na bazie glikolu (300-500 ml preparatu na 10 l rozpuszczalnika) do zamgławiania na zimno lub na gorąco w ilości 0,5-1 l roztworu na hektar lub 0,5-2 l na 1000 m² pomieszczenia.

   

  Substancje czynne:

  100 gram preparatu zawiera: czystą cypermetrynę (cis/trans 40/60) 6,85 g (69,2 g/l) czystą tetrametrynę 1,25 g (12,6 g/l) co-formulant q.b. po 100 g

   

  nr pozwolenia:7555/19

     Zobacz więcej

  Do koszyka

 • HARD KILLER preparat na komary kleszcze meszki pchły pluskwy prusaki 1 l Promocja! HARD KILLER preparat na komary kleszcze meszki pchły pluskwy... 185.00 PLN 199.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Napisz opinię jako pierwszy

  Promocja do: 2019-11-29

  Najnowszej generacji preparat do zwalczania owadów latających ( komary, kleszcze, komary tygrysie, muchy, osy, bąki, chrząszcze, wołki zbożowe, mkliki mączne, rytel pospolity, mole, szkodniki magazynowe) oraz biegających i pełzających ( karaluchy, mrówki, rybiki, prusaki, pluskwy, termity, pchły i kleszcze ).

  Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń: budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne (stodoły, stajnie, obory, mleczarnie i dojarnie), budynki publiczne, zakłady przetwórstwa żywności, żłobki, przedszkola, szkoły, siłowniaach, koszarach, kinach, teatrach, poczekalniach, stacjach, lotniskach, stołówkach, hotelach, restauracjach, szpitalach (w obszarach niezwiązanych z działalnością kliniczną), domach opieki i spokojnej starości, w wiatch, w budynkach gospodarczych.

  Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń: ściany zewnętrzne i fundamenty budynkóe, tarasy, werandy, szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, ścierzki, parkingi, pojemniki na odpady, ogrodzenia.

  Stosowanie: Należy odpowiednio wyznaczyć obszar objęty zabiegiem. Preparat stosujemy jako płynną emulsję w następujących dawkach:

  Owady latające

  - wewnątrz pomieszczeń:  przygotować roztwór 0,5 - 1 % ( 50 - 100 ml na 10 l wody) w zależności od wielkości powierzchni i ilości szkodników. Rozprowadzić po ścianach, podłogach, żaluzjach itp.  Większa dawka wskazana jest do zwalczania much.

  - na zewnątrz pomieszczeń: przygotować roztwór 0,5 - 1 % ( 50-100 ml na 10 l wody) i rozprowadzić go na zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach, pod krzewami i żywopłotami, itp.

  Owady biegające i pełzające

  - wewnątrz pomieszczeń: przygotować roztwór 0,5 - 1 % ( 50 - 100 ml na 10 l wody ) w zależności od wielkości powierzchni i ilości szkodników. Rozprowadzić po podłodze, w kątach i zakamarch, szczelinach, listwach podłogowych, itp. Większa dawka wskazana jest przy zwalczaniu karaluchów.

  - na zewnątrz pomieszczeń: przygotować roztwór 0,5 - 1 % ( 50 - 100 ml na 10 l wody) . Rozprowadzić go po zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach, pod krzewami i żywopłotami, itp.

  Substancje czynne:
  100 gram preparatu zawiera:

  czystą cypermetrynę (cis/trans 40/60) 10,25 g
  co-formulanty q. b. 100 g

   

     Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Horka Czapsy RILEY ocieplane Horka Czapsy RILEY ocieplane 269.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Napisz opinię jako pierwszy

  Ocieplane czapsy to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie komfort i ciepło.

  Rozmiary: XS,S,M,L,XL  Zobacz więcej

  Do koszyka

Slideshow

Aktualności

Nowości

 • Obornik koński ŚWIEŻY 30 kg Promocja! Nowość! Obornik koński ŚWIEŻY 30 kg 12.99 PLN 19.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Napisz opinię jako pierwszy

  Promocja do: 2019-12-31

  OBORNIK KONSKI ŚWIEŻY

  spakowany w worki po 30 kg /50-80 l

   

   

  Obornik koński jest najlepszym dostępnym nawozem pochodzenia zwierzęcego, stanowi bezcenne źródło substancji organicznych - próchnicy, substancji mineralnych oraz bogatej i korzystnej flory bakteryjnej.

  Najlepszym okresem dla zastosowania nawozu jest wczesna wiosna lub późna jesień, w zależności od rodzaju gleby. Na trawniki i użytki zielone stosujemy późną jesienią.

  Jak stosować:

  Obornik powinno się stosować w dni chłodne, pochmurne i bezwietrzne. Po rozrzuceniu należy go niezwłocznie przekopać, aby uniknąć strat azotu.

  Na glebach ciężkich obornik przekopujemy na głębokość 12-16 cm, na lekkich 18-20 cm.

  Zastosowanie w inspektach:

  Obornik koński należy do oborników ciepłych dlatego idealnie nadaje się do inspektów i pod wiosenne rozsady.

  Dawkowanie:

  Optymalna dawka to 1,5 - 2 kg na 1 m2 ( 30 kg na 15-20 m2). Na trawnikach i użytkach zielonych 0,75 - 1 kg na 1 m2 (30 kg na 30-40 m2)

   

  skład świeżego obornika końskiego:

  - sucha masa ok. 25%

  - azot ok. 0,54%

  - fosfor ok. 0,29%

  - potas ok. 0,9%

  - wapń ok. 0,43%

  - magnez ok. 0,16%

   

  Zawartość mikroskładników w mg/kg suchej masy świeżego obornika:

  - bor ok. 13,6

  - miedź ok. 12,3

  - mangan ok. 270

  - molibden ok. 0,94

  - cynk ok. 94

  - kobalt ok. 1,02

  - żelazo ok. 1373

   

  systematyczne stosowanie obornika łagodzi naturalny deficyt mikroelementów w glebie.

  Obornik oprócz składników mineralnych, to również masa organiczna z której w glebie powstaje próchnica. Wzrost zawartości próchnicy poprawia żyzność i urodzajność, zwiększa napowietrzenie i zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych.

  Oprócz tych wszystkich składników do gleby wraz z obornikiem dostarczamy korzystne mikroorganizmy, które poprawiają biologiczną aktywność gleby.

  Tylko w świeżym oborniku zachowuje się odpowiednia flora bakteryjna.  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • OBORNIK KOŃSKI nawóz świezy rozsady pomidory750kg Promocja! Nowość! OBORNIK KOŃSKI nawóz świezy rozsady pomidory750kg 259.00 PLN 450.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Napisz opinię jako pierwszy

  Promocja do: 2019-07-31

  OBORNIK KONSKI ŚWIEŻY

  spakowany w worki po 30 -40 kg /50-80 l

   

  obornik spakowany na palecie waga około 750-800 kg

   

   

  Obornik koński jest najlepszym dostępnym nawozem pochodzenia zwierzęcego, stanowi bezcenne źródło substancji organicznych - próchnicy, substancji mineralnych oraz bogatej i korzystnej flory bakteryjnej.

  Najlepszym okresem dla zastosowania nawozu jest wczesna wiosna lub późna jesień, w zależności od rodzaju gleby. Na trawniki i użytki zielone stosujemy późną jesienią.

  Jak stosować:

  Obornik powinno się stosować w dni chłodne, pochmurne i bezwietrzne. Po rozrzuceniu należy go niezwłocznie przekopać, aby uniknąć strat azotu.

  Na glebach ciężkich obornik przekopujemy na głębokość 12-16 cm, na lekkich 18-20 cm.

  Zastosowanie w inspektach:

  Obornik koński należy do oborników ciepłych dlatego idealnie nadaje się do inspektów i pod wiosenne rozsady.

  Dawkowanie:

  Optymalna dawka to 1,5 - 2 kg na 1 m2 ( 30 kg na 15-20 m2). Na trawnikach i użytkach zielonych 0,75 - 1 kg na 1 m2 (30 kg na 30-40 m2)

   

  skład świeżego obornika końskiego:

  - sucha masa ok. 25%

  - azot ok. 0,54%

  - fosfor ok. 0,29%

  - potas ok. 0,9%

  - wapń ok. 0,43%

  - magnez ok. 0,16%

   

  Zawartość mikroskładników w mg/kg suchej masy świeżego obornika:

  - bor ok. 13,6

  - miedź ok. 12,3

  - mangan ok. 270

  - molibden ok. 0,94

  - cynk ok. 94

  - kobalt ok. 1,02

  - żelazo ok. 1373

   

  systematyczne stosowanie obornika łagodzi naturalny deficyt mikroelementów w glebie.

  Obornik oprócz składników mineralnych, to również masa organiczna z której w glebie powstaje próchnica. Wzrost zawartości próchnicy poprawia żyzność i urodzajność, zwiększa napowietrzenie i zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych.

  Oprócz tych wszystkich składników do gleby wraz z obornikiem dostarczamy korzystne mikroorganizmy, które poprawiają biologiczną aktywność gleby.

  Tylko w świeżym oborniku zachowuje się odpowiednia flora bakteryjna.  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • Obornik koński sezonowany 30 kg Nowość! Obornik koński sezonowany 30 kg 25.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Napisz opinię jako pierwszy

  Nawóz organiczny obornik koński sezonowany 30 kg  
   
   

  Obornik jest sezonowany w pryzmach przez 6 miesięcy w okresie tym zachodzą procesy fermentacyjne. Obornik taki jest gotowym podłożem do przygotowania wiosennych rozsad lub jako nawóz do roślin doniczkowych, szczególnie polecany pod uprawę róż i storczyków. Obornik koński jest najlepszym dostępnym nawozem pochodzenia zwierzęcego, stanowi bezcenne źródło substancji organicznych - próchnicy, substancji mineralnych oraz bogatej i korzystnej flory bakteryjnej.

  Najlepszym okresem dla zastosowania nawozu jest wczesna wiosna lub późna jesień, w zależności od rodzaju gleby. Na trawniki i użytki zielone stosujemy późną jesienią.

  Jak stosować:

  Obornik powinno się stosować w dni chłodne, pochmurne i bezwietrzne. Po rozrzuceniu należy go niezwłocznie przekopać, aby uniknąć strat azotu.

  Na glebach ciężkich obornik przekopujemy na głębokość 12-16 cm, na lekkich 18-20 cm.

  Zastosowanie w inspektach:

  Obornik koński należy do oborników ciepłych dlatego idealnie nadaje się do inspektów i pod wiosenne rozsady.

  Dawkowanie:

  Optymalna dawka to 1,5 - 2 kg na 1 m2 ( 30 kg na 15-20 m2). Na trawnikach i użytkach zielonych 0,75 - 1 kg na 1 m2 (30 kg na 30-40 m2)  skład świeżego obornika końskiego:

  - sucha masa ok. 25%

  - azot ok. 0,54%

  - fosfor ok. 0,29%

  - potas ok. 0,9%

  - wapń ok. 0,43%

  - magnez ok. 0,16%  Zawartość mikroskładników w mg/kg suchej masy świeżego obornika:

  - bor ok. 13,6

  - miedź ok. 12,3

  - mangan ok. 270

  - molibden ok. 0,94

  - cynk ok. 94

  - kobalt ok. 1,02

  - żelazo ok. 1373  systematyczne stosowanie obornika łagodzi naturalny deficyt mikroelementów w glebie.

  Obornik oprócz składników mineralnych, to również masa organiczna z której w glebie powstaje próchnica. Wzrost zawartości próchnicy poprawia żyzność i urodzajność, zwiększa napowietrzenie i zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych.

  Oprócz tych wszystkich składników do gleby wraz z obornikiem dostarczamy korzystne mikroorganizmy, które poprawiają biologiczną aktywność gleby.

  Tylko w świeżym oborniku zachowuje się odpowiednia flora bakteryjna.

  ROŚLINY WIELOLETNIE nawozimy od wiosny do połowy lata.

  DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE ORAZ DRZXEWA I KRZEWY OWOCOWE nawozimy przed posadzeniem
  mieszając ziemię w dołku w proporcji 1:2 obornik z ziemią. W następnych latach
  możemy zawozić rosypując obornik przy roślinach i lekko przkrywając ziemią.

  TRAWNIKI posypujemy cienką warstwę przed deszczem lub ewentualnie intensywnie podlewamy.

  INSPEKTY przygotowujemy wastwowo 20 cm obornika, następnie 20 cm sieczki ze słmy lub
  suchych liści i 20 cm żyznej gleby. Rozkład obornika ogrzeje kiełkujące rośliny.

  DAWKOWANIE Z PODZIAŁEM NA GLEBY:

  GLEBY LEKKIE nawozimy co 2 lata

  GLEBY CIĘŻKIE nawozimy co 2-4 lata

     Zobacz więcej

  Do koszyka

 • PERME PLUS 1 L koncentrat na owady Nowość! PERME PLUS 1 L koncentrat na owady 268.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Napisz opinię jako pierwszy

  Koncentrat o mocnym dzialaniu rezydualnym. Zawiera Permetryne, Tetrametryne i Butoksylan Piperonylu. Ma szerokie spektrum zastosowania na owady biegajace i latajace: muchy, komary, cmy, karaluchy, moskity, mrowki, pchy, korniki, mrowki, kleszcze. Przeznaczony jest do stosowania w budynkach hodowlanych; stajnie, obory, chlewnie, kurniki. Miejsca uzytecznosci publicznej: szpitale, szkoly, miejsca skladowania odpadow.
   
  pojemnosc 1 l

  Dawkowanie:
  80-200 ml na 10 l wody  Zobacz więcej

  Do koszyka

 • STÓŁ sosnowy family table 30201 Nowość! STÓŁ sosnowy family table 30201 5 200.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Napisz opinię jako pierwszy

  Rustykalny stół kuchenny wykonany z drewna sosnowego, wszystkie łączenia drewnianych elementów wykonane przy użyciu drewnianych ćwieków.  Wymiary: 150x87x80cm  Zobacz więcej

  Do koszyka

Masz pytania ?

Poleć znajomemu

Wyślij link znajomemu
Created by Agencja interaktywna - Media Project Group